Hovakimyan lab Logo

ԻՄՊԼԱՆՏ IMPLANT

ԻՄՊԼԱՆՏ IMPLANT

Անցած 20 տարիների ընթացքում ԻՄՊԼԱՆՏԸ դարձավ բացակայող ատամների վերականգման  ամենացանկալի  եղանակը, որը փոխարինեց նախկինում կիրառվող այլ  միջոցներին:  Հաջողության բարձր ցուցանիշները և կիրառվող վերականգնման  ձևերի  բազմազանությունն ատամնաբույժին և ատամնատեխնիկին  տալիս են նոր հնարավորություններ՝ վերականգնելու բացակա ատամները:

Անշարժ պրոթեզավորում՝ պսակներ և կամուրջներ  crown & bridge on implant

Հիբրիդային պրոթեզ HYBRID DENTURE

Կցորդներով ամրակցված շարժական պրոթեզներ/ overdenture  FIXED WITH ATTACHMENTS