Hovakimyan lab Logo

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶ-բյուգել REMOVABLE PARTIAL DENTURES

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶ-բյուգել REMOVABLE PARTIAL DENTURES

Կիրառելով երկար տարիների մեր փորձը և գիտելիքները, մենք պատրաստում ենք լավ սերտված, ամենահարմար դիզայնով,  հիգիենայի պահպանումը դյուրացնող  շարժական մասնակի մետաղական պրոթեզներ (բյուգել), որոնք կապահովեն բերանի խորոչում  մնացած հենակետային ատամների հարաբերական երկարակացությունը: Շարժական մասնակի մետաղական պրոթեզները կարելի է պատրաստել բռնիչներով (clasps) (կլամեռ) կամ կցորդներով (precision attachments).